Dotazník o očkování ke stažení

25.09.2011 22:36

 

Dotazník o očkování

Milé maminky, je dobře známo, že je hlášen jen zlomek skutečně se vyskytujících nežádoucích účinků po očkování. Důvodů je několik. Jeden, možná nejdůležitější je, že běžní pediatři nevědí, co vše mohou vakcíny způsobit. Takže mnoho reakcí si nedají do souvislosti, zejména ty opožděné a chronické. Dále, hlášení znamená papírování a papírování mají i tak dost a další nechtějí. Všeobecně je mezi lékaři a úředníky sdílena víra, že vakcíny jsou bezpečné, nežádoucí účinky vzácné a není v podstatě zájem toto přesvědčení narušovat. Realita se ale možná značně liší o výše popsaného stavu. O očkování se zajímám několik let, neustále sbírám informace a léčím poškozené děti. Nevěřím oficiálním číslům, oficiálně se odhaduje, že hlášeno je cca několik procent nežádoucích reakcí. Proto si chci udělat vlastní průzkum. K tomu potřebuji pomoc maminek. Nejsem pediatr, proto nemám vlastní dostatečně velkou dětskou klientelu, kterou bych mohla využít. Potřebuji odpovědi od každého, nejen od těch, kteří si myslí, že jim očkování způsobilo problém. Prosím vás, abyste dali dotazník každé sousedce, kamarádce, kolegyni, příbuzné, bez ohledu na její názory a zkušenosti s očkováním. Pozitivní i negativní výsledky jsou stejně cenné. Chci zjistit skutečnou četnost a závažnost nežádoucích reakcí, to je jediným účelem dotazníku. 

Některé zjišťované symptomy vás asi překvapí, ale všechny jsou vysvětlitelné složením a mechanismem účinku vakcín. Další údaje o zdravotním stavu a průběhu těhotenství a porodu jsou důležité pro vyhodnocení eventuální předchozí zátěže dítěte, která může ovlivnit reakci na očkování.

Ohledně osobních údajů. Nepotřebuji jména, uveďte, co chcete, jen potřebuji kontakt na rodiče k eventuálnímu dalšímu ověření nebo dotázání. Klidně si můžete zřídit extra email pro tento účel, zůstat anonymní. Uveďte např. jen pohlaví a datum narození dítěte, nebo iniciály, cokoli budete považovat za přijatelné. Zpracovávat se budou jen data, čísla, ne individuální případy. Potřebuji na vás mít kontakt, jen pro případ nutného dalšího dotazování nebo kontroly údajů.

Uveďte, co víte, když nevíte, napište nevím. Budete-li chtít, můžete si některé potřebné údaje dohledat u svého pediatra nebo v jiných zdravotních záznamech dítěte, ale není to nutné. To podstatné je vaše vlastní pozorování.

Velmi oceňuji vaši spolupráci a důvěru. Poskytnuté údaje mohou zásadně změnit očkovací praxi a tak ochránit další děti.

MUDr. Ludmila Eleková

Údaje o dítěti.

Kontakt na rodiče/zákonné zástupce (telefon, mail):

Jméno, iniciály (nepovinné):

Datum narození

Pohlaví

Porodní váha/délka

Okolnosti porodu

Léky (jakékoli)

Anestezie (epidurál, celková)

Průběh porodu: přirozený, spontánní, indukovaný, kleště, císařský řez, poloha plodu…

Cokoliv dalšího zajímavého nebo důležitého, co vás napadá:

Těhotenství:

Početí přirozené/asistované (metoda)

Těhotenství fyziologické nebo rizikové (důvody)

Léky matky před graviditou (antikoncepce a jiné hormony, antibiotika, steroidy, antihistaminika,  jakákoli chronická medikace)

Nemoci matky během těhotenství (všechny, i lehké)

Závažnější nemoci matky před početím

Kvasinkové a jiné vaginální infekce před a během těhotenství

Očkování matky a otce před početím nebo v době těhotenství

Kouření, alkohol, drogy

Stres matky před a během těhotenství

Vývoj dítěte

Apgar skóre, kříšení, nutnost lékařského zásahu hned na porodním sále:

Poporodní adaptace (kojení, chování, pláč, odchylky od normálního vývoje (dráždivost, hypotonie apod)

Poporodní komplikace (aspirace plodové vody, infekce, antibiotika atd.)

Kojení (celková doba, z toho plně)

Dokrmování (umělá výživa, klasicky/alternativní směry výživy, doma vařené/hotové příkrmy, od jakého věku..)

Nemocnost (všechno, i rýmy), kdy, odkdy a co:

Dosavadní léčba (všechno):

Současný zdravotní stav dítěte (uveďte dobu nástupu současných potíží,nemocí) (alergie, ekzémy, opakované infekce, oslabená imunita, autoimunní nemoci, neurologické poruchy, poruchy vývoje jako celku, nemoci trávicího traktu, poruchy chování, hyperaktivita, agresivita, autistické rysy, všechny dys-poruchy (dyslexie apod)….)

Očkování  -přesně, kdy a co, obchodní název vakcíny

Bylo dítě v době očkování zcela zdravé? (I rýma je nemoc).

Pokud bylo nemocné před očkováním, jak dlouho před očkováním bylo bez symptomů?

 

Datum

Název vakcíny

Název vakcíny (byla-li podána současně)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reakce na očkování

(výskyt označte v pravém volném sloupci), uveďte pro každou dávku každé vakcíny, pokud se reakce lišily, specifikujte, o jakou vakcínu šlo. Uveďte dobu nástupu reakce od očkování:

Žádná

Absolutně žádná změna chování, žádný otok, horečka, jakoby nic nedostalo

 

Akutní, odeznělá bez následků do 3 dnů

Mírná –otok v místě vpichu do 2 cm, mírně bolestivý

 

 

Horečka do 38C, beze změn v chování, spánku, pláči

 

 

Mírná mrzutost, neklid, změna obvyklých projevů, horečka může a nemusí být

 

 

Silná: horečka nad 38C, změny v chování dítěte, ale bez neobvyklého pláče,

 

 

Otok více než 2 cm, velmi bolestivý

 

 

Encefalopatická: horečka různé výše současně s neobvyklým, vysokým, ječivým pláčem, neutišitelný nebo naopak apatie, spavost nebo nespavost, odmítání stravy, změna chování dítěte

 

 

Křeče, ztráta vědomí, kolaps, zástava dechu

 

 

Alergie (vyrážka, dušnost, anafylaktická reakce)

 

 

Úmrtí z jakýchkoli důvodů v časové souvislosti s očkováním (do cca měsíce)

Uveďte oficiální příčinu smrti

 

Akutní prodloužená, trvající déle než 3 dny, ale odeznělá

Kterýkoli z výše uvedených symptomů, uveďte

 

 

Regres ve vývoji: dítě přestalo na čas projevovat dříve dosaženou dovednost nebo se v ní zhoršilo (pohyb: otáčení se, hraní si s rukama, plazení, lezení, chůze, jemná motorika)

 

 

Dočasný regres v řeči: přestalo nebo výrazně omezilo nebo zhoršilo kvalitu broukání, žvatlání, mluvení

 

 

Dočasná změna nálady a chování, např. méně se usmívá, horší oční kontakt, horší emoční kontakt, podrážděnost, plačtivost nebo apatie apod.

 

 

 

Akutní infekční nemoc nasedající na očkování

 

Chronická (bez ohledu na přítomnost akutní reakce), tj. která nastala krátce po očkování a dosud  nepřestala

Cokoli z výše uvedeného, pokud to nepřestalo, včetně nástupu chronické nemocnosti od očkování

 

 

Úpadek ve vývoji, fyzickém i mentálním, který se neupravil

 

 

Rozvoj ekzému, astmatu, alergie, imunodeficience

 

 

Změna povahy a chování (vztah k lidem, neklid, agresivita, pláč, změny spánku, způsobu hry, příjmu potravy apod.

 

 

Poruchy koordinace a jemné motoriky, zacílení pohybů (vrávorání, nestabilita, hypotonie, asymetrie vývoje, nepřesnost zacílení pohybů)

 

 

Jak jste byli před očkováním poučeni pediatrem? Na jakou nejhorší možnost vás upozornil/a?

Upozornil/a na možnost trvalých problémů nebo jen na akutní?

Byla reakce hlášena pediatrovi?

Jak reagoval/a? Nabídl/a nějaké vysvětlení?

Byla reakce hlášena hygieně a/nebo SÚKLu lékařem nebo vámi?

Bylo dítě následně odesláno na odborné vyšetření?

Byla zahájena nějaká léčba (např. cvičení podle Vojty, alergologická léčba apod.)

Jakékoli poznámky, symptomy, cokoli, co je podle vás důležité a nevešlo se výše:

 

Velmi děkuji za vaši spolupráci.

Zpět