Dotazník o očkování

25.09.2011 22:29

Očkování je poslední dobou horké téma. Z dobrých důvodů. Jedním z nich jsou rostoucí obavy rodičů z jeho bezpečnosti, prosakování znepokojivých informací na veřejnost, například o hliníku a jiných toxinech ve vakcínách. Je také veřejným tajemstvím, že se nežádoucí reakce nehlásí, jak by měly. Uznávají to i úřední autority v různých zemích. Proto jsou oficiálně udávaná čísla o jejich výskytu a z toho dovozovaná bezpečnost pochybná. 

Rozhodla jsem se proto provést vlastní průzkum. Co se děje a jak často se to děje, jak k tomu přistupují pediatři. Údaje o zdravotním stavu matky a dítěte jsou užitečné při hledání korelací mezi výskytem reakcí a předchozí zátěží nemocemi a léčbou. Prosím každého, koho to zaujme, aby vyplnil níže uvedený dotazník a poslal mi ho. Také ho předejte pokud možno každé matce, kterou znáte, i když její děti neměly reakci a jsou zdravé. Uvědomuji si, že nelze hodnotit přesně frekvenci výskytu na základě takto pojatého průzkumu, jde mi spíše o zmapování typů a závažnosti reakcí.

Předem děkuji za každý příspěvek.

 

Zpět