O mně

MUDr.Ludmila Eleková 

V roce 1990 jsem absolvovala s vyznamenáním Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. V roce 1996 jsem získala atestaci v oboru všeobecné lékařství pro dospělé. Pracovala jsem jako praktická lékařka pro dospělé, nejdříve na poliklinice a pak jako soukromá lékařka, od roku 1999 do roku 2007.

Od roku 2007 jsem se věnovala pouze alternativní léčbě, především homeopatii. Důvodem pro mé rozhodnutí bylo zejména přesvědčení, že konvenční medicína pacienty neuzdravuje, jen jejich příznaky potlačuje a tak konzervuje jejich primární patologii, která se dále prohlubuje a zhoršuje. Homeopatii jsem začala studovat v roce 1993, absolvovala jsem základní kurz pod vedením Boironu se závěrečnou zkouškou na IPVZ, dále kurz rakouské školy v Kroměříži, semináře holandsko-indické školy pořádané ČLHS. Průběžně navštěvuji semináře zahraničích lektorů a letní školy ČLHS. Homeopatii soustavně praktikuji od roku 1999. Jsem členkou výboru České lékařské homeopatické společnosti a přednáším na její Homeopatické škole.  

S metodou Cesty podleBrandon Bays jsem se poprvé setkala jako pacient v roce 2008. Její možnosti a výsledky mě natolik oslovily, že jsem se po prvním semináři Intenzivní cesta, který se konal na jaře 2009 v Praze, rozhodla absolvovat kompletní výcvik pro terapeuty. V roce 2010 jsem akreditovaný výcvik v terapeutické metodě Cesta - The Journey u její zakladatelky Brandon Bays dokončila. Více o metodě na příslušné stránce.

Mým dalším velkým zájmem je výživa, téma v konvenční medicíně velmi zanedbávané. Lékaři se na fakultě nenaučí o výživě téměř nic a pokud se sami od sebe dále nevzdělávají a nejsou ochotni zabrousit i do neortodoxních zdrojů, pak nejsou kvalifikováni k tomu, aby se k výživě vyjadřovali. Většina lékařů opakuje dokola stále stejné bludy, které byly již dávno vědeckými studiemi vyvráceny, např. že potřebujeme mléko pro pevné kosti, že nízkotučná strava sníží cholesterol a vede ke snížení hmotnosti apod. Výživu studuji cca 18 let a na vlastním těle jsem vyzkoušela, jaký může mít vliv na zdraví. Proto neoddělitelnou součástí mé praxe je výživové poradenství, založené na skutečně prokázaných zákonitostech.

Od února 2011 otevírám novou praxi praktického lékaře, kde chci integrovat všechny své znalosti a dovednosti a nabídnout pacientům skutečnou léčbu, zaměřenou na příčinu jejich nemoci, ať je to strava, stres, toxiny, emoční problémy, traumata nebo cokoli jiného. Podrobnosti viz aktuality.