Ordinace

Ordinace praktického lékaře
Všechny obvyklé služby ze zdravotního pojištění pro registrované pacienty: indikace k laboratorním i jiným vyšetřením, odběry krve, aplikace injekcí, očkování, vyšetření při akutních i chronických nemocech, preventivní prohlídky, prohlídky pro zaměstnavatele, řízení motorových vozidel, zbrojní průkazy apod., dispenzarizace chronických onemocnění, vedení pracovní neschopnosti, posudková činnost
 
Nadstandardní péče -viz příslušný oddíl
Poplatky za nadstandardní péči jsou nutné k udržení nižšího počtu pacientů a zajištění kvality služeb