Ceník vyšetření nehrazených ZP

Vyšetření pro vystavení řidičského průkazu

První a v 60, 65 letech                                      400Kč

Rozšíření a v 68 a dalších letech                        300Kč

Vyšetření pro vystavení zbrojního pasu       400Kč

Rozšíření, obnovení                                        300Kč

Vstupní prohlídka do zaměstnání                 400Kč

Opakovaná do 2let                                           300Kč

Vystavení potvrzení bez vyšetření                100Kč

Výpis z dokumentace                            200Kč

Očkování na žádost pacienta                         500Kč

(nezahrnuje cenu vakcíny)

 

Nadstandardní program                                2000Kč ročně                        

(podrobnosti na webu)

 

 

 

 

 

C