Cesta podle Brandon Bays

Cesta je metoda odblokování následků fyzických i psychických traumat. Její vznik, vývoj a popis najdete ve stejnojmenné knize Cesta autorky Brandon Bays. 

Cestu lze laicky praktikovat podle návodu v knize, ale protože proces Cesty může někdy mít určitá úskalí, je vhodné navštívit certifikovaného terapeuta. Jejich seznam je na stránkách www.cestabrandonbays.cz

Proces Cesty vychází ze skutečnosti, že všechny zážitky se ukládají do buněk. Naše těla jsou databanky všeho, co jsme prožili. V každé situaci, kdy zažijeme výrazné emoce a nemůžeme je z jakýchkoli důvodů prožít, tyto emoce jen tak nezmizí. Naopak když jim není dán přirozený průchod, musí se někam odvést. Důsledkem jsou buď projevy psychické nerovnováhy (strach, úzkost, agresivita, deprese apod.) nebo tělesné nemoci.

Lze si to představit i tak, že jde o jakési zavirování (ve smyslu softwarového viru) buněk. Ty pak nefungují tak, jak mají a mohou se dlouhodobě replikovat s chybným programem. Při Cestě je člověk v relaxovaném stavu doveden ke vzpomínce na situaci, která stojí za jeho potíží, zpracuje ji tak, aby nadále neškodila, projde kontrolními procesy a vrátí se k běžnému vědomí. Tento proces probíhá až na buněčné úrovni.

Jde také o jedinečnou metodu, kterou je možno použít i u dětí zhruba od 5 let věku, např. v případě problémů ve škole, rozvodu, stěhování, hospitalizace, ztráty blízké osoby apod. Děti z podstaty své situace často nemohou (nebo neumějí) vyjádřit své emoce, musí je potlačit a nějak žít dál. Bohužel jde často o startovní bod dlouhodobých psychických problémů, jako jsou pocity méněcennosti, problémové chování, závislostí, strachy, psychosomatické nemoci apod. Brandon podporuje charitativní projekty v Jižní Africe, Indii apod., kde pracují s dětmi ve slumech, oblastech s násilím a chudobou apod. s úžasnými výsledky.   

Cestu může ke svému prospěchu využít každý. Není třeba žádné víry, bujné fantazie apod. Každý má přístup ke svému nevědomí, ke svým buňkám a potřebné informace k němu přijdou. Stačí se jen uvolnit a otevřeně přijímat vše, co se objeví. Proces Cesty je nástroj, jak umožnit přístup k těmto informacím.

Cesta je bez nadsázky jednou z nejefektivnějších metod osobního růstu. Výrazných změn je možné s Cestou dosáhnout za dny až týdny.