Homeopatie

Používám zejména tzv. homeopatický detox, při kterém se používají homeopatické léky vyrobené z různých chemických látek a léků. Tato metoda umožňuje odstran

it nežádoucí následky např. očkování, antibiotik, antikoncepce, anestezie, intoxikací, ale i nemocí.

Umožňuje tak vyléčit i stavy, na které klasická homeopatie nestačí, obchází tak její limity. Homeopatický detox ukáže, která ze zátěží byla zodpovědná za zdravotní potíže nemocného.